Skip to main content

Welkom bij Juf Laura

Wie is Juf Laura?

Mijn naam is Laura Zwienenberg en ik ben 28 jaar. Ik woon in Markelo samen met mijn vriend. In mijn vrije tijd geniet ik van kostbare momenten met vrienden en familie en vind ik het fijn om te wandelen in onze schitterende omgeving.

In 2020 ben ik afgestudeerd aan de Pabo in Zwolle. Waarna ik met veel plezier vier dagen werkzaam ben op de Welp in Markelo.
Middels praktijkervaringen merkte ik dat het voor kinderen die vastlopen op een bepaald vakgebied moeilijk is om het tempo van de groep te blijven volgen. Deze kinderen wil ik graag helpen, maar uit ervaring blijkt dat dit voor mij als leerkracht echt niet altijd haalbaar is. Daaruit merk ik dat ik mijn aandacht wil leggen op het individueel begeleiden van deze kinderen. Kinderen in hun eigen talenten te laten ontwikkelen.

Deze wens laat ik groeien in mijn eigen praktijk Juf Laura. In de praktijk van Juf Laura kun je kiezen voor verschillende trajecten om uw kind te ondersteunen in een bepaald (vak) gebied.

Door middel van een speelse aanpak geef ik het kind vertrouwen in eigen kunnen. Hierdoor valt de druk en spanning op het leren weg en kan het kind leren en ontwikkelen in vrijheid en ontspanning.

Elk kind is een ster die schittert op zijn eigen manier!