Skip to main content

Uw Gegevens en Onze Privacyregels

Geüpdatet 19 juni 2024

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Transparantie is hierbij een belangrijk sleutelwoord. Het doel van de AVG is om u, als gebruiker van deze website, te informeren over hoe wij omgaan met uw gegevens die u achterlaat via contact- en/of afsprakenformulieren of reacties op nieuwsartikelen op deze website.

Juflaura.nl verzamelt gegevens die u zelf aanlevert bij het abonneren op een nieuwsbericht, invullen van een formulier of het plaatsen van een reactie op een van onze nieuwsartikelen. Wij kunnen uw gegevens gebruiken om onze diensten te verbeteren. Uw persoonsgegevens worden hiervoor geanonimiseerd, zodat ze niet meer naar u te herleiden zijn.

Uw privacy is belangrijk voor ons. We slaan uw persoonlijke informatie veilig op op servers van onze hostingpartner. Bij het invullen van een formulier worden uw gegevens opgeslagen op de beveiligde server. We ontvangen tevens een kopie per e-mail, waarna we de gegevens uit de e-mail halen en de e-mail zelf verwijderen.

Iedereen heeft recht op privacy. We respecteren dit recht en volgen de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die toezicht houdt op de naleving van de AVG.

Volgens de AVG mogen persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, expliciete en gerechtvaardigde doeleinden worden gebruikt. We gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het uitvoeren van uw verzoeken: Denk hierbij aan het maken van afspraken of het beantwoorden van vragen.
  • Het informeren over relevante producten en diensten: U kunt bijvoorbeeld nieuwsbrieven van ons ontvangen.
  • Het ontwikkelen van producten en verbeteren van onze diensten: We analyseren uw gegevens om onze website te optimaliseren.
  • Het voorkomen, bestrijden en afhandelen van fraude: Zo beschermen we onszelf en onze klanten.

We delen uw gegevens alleen met derden wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten. We selecteren onze partners met zorg en maken afspraken over hoe zij met uw gegevens omgaan. Echter, we kunnen niet volledig verantwoordelijk zijn voor het handelen van deze partijen. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende partij.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden. Stuur uw verzoek naar ons contactadres. We stoppen dan direct met het verwerken van uw gegevens voor deze doeleinden.

De informatie op deze pagina kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Controleer deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van onze privacyregels.

Heeft u vragen over de AVG of over hoe wij met uw gegevens omgaan? Neem dan gerust contact met ons op. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.